mit_SNMEZmit_SNMEZ
26-11-2013
Ksa Deiniler

u günlerin, bize, farknda olmasak da "ilkel" olmay özlettii zamanlar olmas ne ilginç..; bunu, genlere yazlm olan özelliklerle açklamak kolayclk olur; bence bu özlenti veya özlenti uçlar insan tabiatmz atmzn belirtileri. Bu aknlk kendini dinde de, cinsellikte de, sosyal hayatta da gösterir...

 ***

Tüfenk icad oldu, mertlik de bozuldu demitik Körolu ile beraber;

sonra bu Tüfenk dediimiz ey "kod/code" kelimesi ile yer deitirince bozulan mertlik ve mertlik algs 1den çok mertlii ayn anda bozabilmesi sebebiyle daha bir bozuk tad vermeye balad. Code icad oldu, pek çok ey bozuldu. -UyankOlu- Yürü yaz Code"m yürü.

***

Sevgiyi bulmak üzerine çok iddiallar. Bir de abartp ak mek de demezler mi! Bilemediklerini tanmadklar insanlara verebileceklerini iddia ediyorlar. Aslnda ne sevgi ne de ak zaten tarif edilemez, de, tarif edilemezliklerin bile kendi içlerinde farkllklar vardr.

 ***

nsanlar kendi ütopyalarn kurmadan harala gürele giriiyorlar hayata. Afrika'daSerengeti düzlüklerinden tozlarla ve gürültülerle geçen yüz binlerce Hollanda inekleri gibiyiz. Ne ararsn, ne koarsn, nereye koarsn?

***

Çelikiler :

"Pornografik" öelerin-görüntülerin-eylerin "ahlak d-ahlakszlk" olduu söylemlerini herkes ciddiye alr; dorudur veya yanltr der. "Devlet Eliyle " ahlakçlk 'n yükselmeye balad yerde, mesela bakn "kar cinsi dellendirmek" için reklam yaplan "koku" ürünlerinden devlet vergi almaya devam eder. Facebook, gelir benim profil bilgilerimi alr, bekar olduumu örenir, bana bu tür reklamlar daha çok gösterir, diyelim ki ben de alrm, devlet de benden vergi alm olur. (...) Devlet diye bir ey bizim kafamzn içindedir ve o bir bieydir; biey olduu için herey olmas da normaldir. Bana arkadan söyle, sana devletini söyleyeyim. "(Yoksa, bu devlet içimdeki devlet mi?)"

***

nsann kendi maddi olanaklarn artrma istei, istedii her eyi yapabilme hayali ile beslenir. Ancak bu -hayal veya suflör- dier insanlarn nazarnda her seviyede bir çeit itibar kazanma isteidir aslnda; bunun dier anlam: dierlerinin, kendini oluturmasna da izin vermesi anlamna geliyor çou zaman. Bakalarnn oluturduu "ben" dier insanlar onu öyle gördükçe güçlüdür-öyle hisseder. Oluturan ve oluan aslnda bir hafzada-bilinçte oluur. (...) Kendini gerçekten oluturmak isteyen ise kendine tek bir tula bile koyabilse bu daha yklmaz bir yapdr ve bakalarnn oluturduu hayal evlerinden daha deerlidir; en azndan tek gerçek tula, bakalar onu kabul etmese bile yerinde durur. (...) Kelimelere çalmak lazm öyleyse; eer ki bu i kaba tabiriyle ve sadece bir hafzaya-bilince yazma iiyse bile...

*** 

 Bir yaklam:

 Çirkinliini sessizce onaylyorum, daha da büyüt ve zevkine var diye. Ve hiçbir güzellii bir daha bulamamacasna kaybet diye.

***

HAYATIN MODÜLATÖRLER: Klasik-basit anlamyla modülasyon: bir sinyal üzerine baka bir sinyali bindirmek anlamna geliyor. Temel sinyali, tanmak istenen sinyal modüle eder. De-modülatör de, temel-tayc sinyali pasifletirir, geriye ise tanm sinyal kalr. 

Ara not: Bir komplo teorisi: Mursi %51.5 oyla seçildi. Türkiye'de son seçimde oylar %51 civar idi. 

Düük olaslkl bir komplo: lent Arnç'n bir robot olduunu düünüyorum; onu baka türlü açklayamyorum.

"...- «Bilimadamlar, bu bilgisayar destekli EEG’leri kullanarak, beynin düük genlikteki (low-amplitude) DUYGU MZA KÜMELER'ni belirleyip tecrid edebiliyor, bunlar bilâhare sentezleyip bir baka bilgisayara aktararak depolayabiliyor. Baka bir deyile; bilim adamlar, bir insann belli bir duyguyu yaad ânda ortaya çkan hassas ve karakteristik beyin tablolar üzerinde çalarak, bu yolla kiiye âit duygu deneyimlerinin tanmlanabilmesini ve o ândan itibaren onu çoaltmay baarabiliyor. Bu kümeler, daha sonra –patenti olan- SESSZ SES TAIYICI FREKANSLAR'a yerletirilerek, ayn temel duygunun bir dier hedef kiide ortaya çkmasn SESSZCE tetikliyor.» [1]..."  Kaynak:  http://www.yeniakademya.org/yazarkonu-68-reha_suvari-381-asker%C3%AE_silah_telegram___zihin_kontrolu_.html

***

Doa'nn katli ile insan bilinç doasnn katli ayn boyutta deerlendirilmelidir. Bu, felsefe ile, içinde yaadmz ve parças olduumuz doann kopukluunu da ifade ediyor. Bir yandan doa katledilirken öte yandan bilinç doalar da katlediliyor olabilir mi? Ediyorsa, kim ediyor? Bu kadar çok potansiyel tehlike-kin doaya aykr m? Nükleer, doaya zarar m? Veya insann kendi doasna kurulan ve iletilmek istenen santral türleri veya tahribat öbekleri var m? Varsa, bunlar kuranlar kimler?

*** 

nsan, srtna giydii bedenden bunalyor kimi zaman; belki de bu bunalt bir kök-gen olarak var. Bunaldkça vuruyor kendini ak-mek geyiklerine. O ki unutturur bedeni-akl hapsini; kendinden svnca insan, bunun hesap sormas da olmaz; bu yüzden rahat svr beden ve akl evinden; ki ona sorsanz ev de biraz hava alsn; yazlktan döner gibi dönsün sonra evine. Bedava baka beden evlerinde , baka akl sahillerinde, bedava iir kularnda martlarnda filan. airleri bu yüzden kendi iir otellerinde müterileri bedava kaldrtan otel sahipleri gibi görmem çoktur. Martlar bile kannda uçurtmak kolaydr gerçek bir air için. Ve sevgili dostum Raymond (Carver)'un dedii gibi:"Her iir bir ak iiridir," aslnda. Ötekiler, anlamadan, sadece, okurlar.

Etiketler : 

Kisa_Deginisler   
DER YAZILARI

Didim'de_13_Yabanc_Uyruklu_ahs_Yakaland
Didim'in_Sahte_Solcular
imizdeki_Bilgisayar-_Teknik_Nkte_Teebbsleri
Didim;_Haberin_olsun,_dedim
Chip'in_mi_var_derdin_var
eyler
Liman_Yolu_Kargalar
Yurttalk_Dersleri-_CIA_ajann_nasl_srdm?
Hznl_Kediler_Zaman
Ne_diyor_bu_mptezel?
Radulus_nedir,_canm?
Tecavz_gnlkleri__Doktor_Anonymous
Tecavz_Gnlkleri-_Modeller
Tecavz_Gnlkleri__Didim\'de_toplu-tatl_temaalar
Tecavz_Gnlkleri__Telaa_mahal_yok
Ksa_ksa__4_buuk_G_Hava_civa
Ksa_ksa_-_Akll_akl_hastas
Duma_duma_dum!_Ben_bir_yalan_uydurdum._Bodrum.
Ksa_Ksa__Ne_yaparsan_yap_i_ile_yap
Ksa_ksa__Kt_ocuk
Korkun_Gerekler__Neredesin_ASK_m?
Korkun_Gerekler__40__karmak
Korkun_Gerekler__ikayetvar
Bir_harfim_var,_klelik_pahasna
Rosetta\'nn_Zonguldak_karmas
Gnlk___ehitler
Gnlk__inliler_bunu_da_yapt
Gnlk_-Reklam_yapsam_yer_misin?
Gnlk__Bonzai
Gnlk__Obama\\\'y_TT\\\'lemek,_CIA\\\'ya_kitlemek
Gnlk_Gerekstclk_balamnda_spiyonizm
Gnlk_-_Kurban\\\'da_timsaha_girelim
Makul_bir_yaz
Prlt_Akasya_alayan_in_Yardm_Kampanyas
Gnlk_Kung_Fu_yapsam_yer_misin?
Gnlk-_Grg_yapsam_yer_misin?
Gnlk-_Kopya_Kadnlar
Gnlk-_300
Gnlk__Seni_seviyorum_Google
Gnlk__Kak_Dman_Merkel
Gnlk__Son_Lava
Gnlk-_Biliim_ehidleri_lmszdr!
Gnlk-_Kuduz_Veliler_Teyakkuzda
Kullan_at_bu_hayat
Kafana_gre_oyna
Namlunun_ucu_ile_memenin_ucu_arasndaki_7_fark
Nasuh_Mahruki_ile_Depremsiz_Geceler
Kahraman_Piyano
Leonardo_da_imdi
Ylanlarn_c_The_Walking_Dead
Nereye_Didim?
1+1_Evlen_benimle_(mutfak_ayr)
kisi,_kumar,_iiri_yoktur.
Canan_Karatay_ile_yal_kilolu_geceler
Yazmay_Yazmak
Benim_adm_IDci_Kerim
Dmezdi_aramza_bu_kl_yamuru
Sen_sapta_bekle,_geliyorum_ben
Didimde_Gerek_bir_alevi_Dernei_kuruyoruz
Semaha_duran_hrsz_Aleviler
Gooolf
Ed_bese_lo_Mafya
Renge_dnen_glgeler
Bir_kz_sevdim_ad_Mehmet
Doenti_dorayan_profesr
Soma_geti_gbek_atalm
emenin_Bana_Bir_Gzel_nse
E-ticaret_nedir?
Didim\'de_lluminati\'nin_Ayak_Sesleri
Nerden_biline
Kalite_Domates
Megalodonlar
Nowadays_Vahilik
Biliim_Dnyas__Olanaklar
Facebook_Devlet_Olur_mu_Olur
imizdeki_am_eytan_Hac
Nerdeee_O_Koca_Memeli_Teyzeler!
Havadan_Nem_Gibi_Kaplan_Notlar
Ak_Ve_Balata-i_Katre
Ksa_Deiniler
Ezana_Uluyan_Kpekler
Tekmili_Birden_Yry_Notlar
stidatm
Terminal_Kular
ocuklara_Ne_Vermeli?
imizdeki_Yazar-kasa
ekercioullarndan_Zuckerberg
Kara_eytan
KQ
Sun_Tzu\'nun_Sava_Sanat


Umuma Ak stirahat ve Elence Yerleri le lgili Duyuru

Yeni Koronavirs Hastal (COVID-19)

Bykehir'den Coronavirse termal kameral nlem

Eflatun Satran Turnuvas

Didim'de Arananlar Yakaland

alnt Tekne Motoru Yakaland

Havuz Suyu Operatrl Kursu

Kurtulu Caddesi Didim'in Yeni Yz Olacak


Yeni_Koronavirus_Hastaligi_(COVID-19)
Yeni Koronavirs Hastal (COVID-19)..

11_Milyon_Fidan_Dikiliyor
11 Milyon Fidan Dikiliyor..

Yabancilara_gayrimenkul_satisi
Yabanclara gayrimenkul sat..

Girisimlerde_Bilisim_Teknolojileri_Kullanimi_Artti
Giriimlerde Biliim Teknolojileri Kullanm Artt..


sinyaller-com

twitter_didimhaber
didimpazar

_Emlak_3-1_Didim
My_Eden_Didim


Hamza_Saykan_Resim_Sergisi
Hamza Saykan Resim Sergisi..

Insaat_maliyetleri_yillik_%10,76_artti
naat maliyetleri yllk %10,76 artt..

Tibbi_ve_Aromatik_yaglar_raflarda_yerini_aldi
Tbbi ve Aromatik yalar raflarda yerini ald..