AliExpress WW Sanatin_Iyilestirici_Gucu;_Sanatla_Terapi-didimhaber.net
29-06-2022

Sanatn yiletirici Gc; Sanatla Terapi

Sanatn_yiletirici_Gc;_Sanatla_Terapi

Türkiye’de ve dünyada uzun yllardr uygulanan Sanatla Terapi, bilinç dndaki olumsuz duygular ve takntlar aça çkararak kiiyi rahatlatyor ve bu duygulardan kurtulmasn salyor. Sanatla Terapi uygulayclarndan Gülpembe Yakn, ilginin her geçen gün artt yöntemle ilgili önemli bilgiler verdi.

Sanatla Terapi; psikologlar, hemireler, tiyatro sanatçlar, resim ve müzik öretmenleri gibi farkl meslek gruplarndan uzmanlarn, bu alanda özel bir eitim aldktan sonra uyguladklar bir yöntem.

Denizli’de sanatla terapi uygulamalarn baaryla gerçekletiren Yakn Sanat’n kurucusu ve resim öretmeni Gülpembe Yakn, sanatla terapinin dananlarn, iç dünyalarn ve bilinç dn daha rahat ifade etmelerini ve olumsuz duygusal yüklerinden kurtulmalarn saladn söyledi.

Sanatla Terapi uygulamalarnda; resim, müzik, heykel, tiyatro, drama ve hikâye gibi sanat unsurlarnn kullanldn kaydeden Yakn, katlmclarn o sanat dal ile ilgili bir yeteneinin olmas gerekmediini dile getirdi.

Resim eitimleri verirken sanatn iyiletirici gücünün farkna vardn belirten Gülpembe Yakn, 400 saatlik “Sanatla Terapi ve Yaratclk” eitimini tez yaparak bitirmesinin ardndan 2016 ylnda sanatla terapi uygulamalarna baladn ifade etti. Sanatla Terapi eitimlerinin, bu alanda kendini gelitirmi psikologlar tarafndan kurulan merkezlerde verildiini kaydeden Yakn, eitimlere psikolog ve akademisyenlerin yan sra farkl sanat dallarndan uzmanlarn da katldn kaydetti.

Gülpembe Yakn Sanatla Terapi uygulamalaryla ilgili u bilgileri verdi:

çimizde Biriktirdiimiz olumsuz Duygular Bize Yük Oluyor

 “Birçok duyguyu içimizde bastryoruz. Babamza, eimize, öretmenimize kzabiliyoruz. Ve sesimizi çkaramayp hep bunu içimize atyoruz. çimize attmz eyler zamanla birikiyor. Bunlar hem duygu olarak hem de eylem olarak ifade etmedikçe, bize rahatszlk vermeye balyor. Biz bunun neden rahatszlk verdiinin de farkna varmyoruz. Sanatla terapi; bu bastrdmz duygular sanatn herhangi bir alanyla; da vurmamz, ifade etmemizi salyor.

Kii Kendini Sanatla Daha Rahat fade Ediyor

Sanat dallarnn sanatla terapide kullanlmasna yönelik teknikler var. Sinemada filmlerini yorumlama, yapt resimleri yorumlama, ritim tutma, enstrüman seçme, müzik parças dinleyip yorumlama gibi. Kiinin resim üzerinden konumas, müzik üzerinden konumas, hikâye üzerinden konumas ve kendini ifade etmesi daha rahat oluyor.

Kii kendi içinden geleni sanat araclyla ortaya çkaryor. Duygularn bazen bir sesle, bir ritimle, bazen çizdii ya da yorumlad bir resimle, hikayeyle, filmle ortaya koyuyor. ç dünyasnda neler olup bittiini görüyoruz. Sanat araclyla aramzda bir köprü oluuyor. Hem kiinin kendi içindekileri sanatla ifade etme ekli hem de etrafndakilerin onu hissedi biçimi üzerinden kendisine sorular soruyoruz. Etkinlik süresince sorduumuz sorular ve onun verdii cevaplar kendindekini fark etmesini, içindekini da vurmasn; rahatlamasn ve yüklerinden kurtulmasn salyor.

letiim Becerilerini Artryor

Sanat terapisi ile ‘Hayr diyememek’ gibi, ‘Bakasnn kendi snrlarna girdiinde kötü hissetmesi’ gibi kendisini rahatsz eden durumlar fark ediyor.  Tekrar bu tür durumlarla karlatnda kendini ifade edebiliyor. Söyleyebilme becerisi kazanyor. Korumal bir ortamda hayatn provasn yapyor, böylece iletiim becerileri artyor, duygularn daha iyi ifade edebiliyor.

Sanat terapisi bireysel olarak da grup terapisi olarak da uygulanabiliyor. Grup çalmasnda kimse kimseye karmyor. Söz kesme, araya girme yok. Sözü kesilmedii, öüt verilmedii için kii kendinin yarglanmadn düünüyor, duygularn daha rahat ortaya koyuyor. Sanatn ve yaratcln kendiliinden iyiletirici bir gücü var. Sanatla terapi srasnda verilen yönergeler kiinin kendi içindeki yaratcl da ortaya çkaryor.

Rahatsz Olduunuz Duygular Ortaya Çkaryor

Sanatla terapi her yatan insana uygulanabiliyor. Ruhunda bir rahatszlk hissedenler sanatla terapiden yararlanabiliyorlar. Dier yandan hiçbir rahatszlk hissetmeyen kiiler de bu uygulamalara katlyor. Bazen sanatla terapi; kendinde hiçbir rahatszlk hissetmeyen kiilerin, kendilerini nelerin rahatsz ettiini fark etmelerini salayarak bunlar düzeltmelerine yardmc oluyor.

Kiinin kendi içindeki bir eyi fark etmesi, dönüümün olabilmesi açsndan sanatla terapi uygulamalar genellikle haftada bir olmak üzere 10-12 oturum eklinde uygulanyor.

 

Didimhaber.com.tr Twitter Hesab: didimhaber.com.tr & didimhaber.net (@didimhabernet) / Twitter

 

Didimhaber.com.tr instagram Hesab: Didimhaber Comtr (@didimhabercomtr) • Instagram fotoraflar ve videolar

 

Didimhaber.com.tr Youtube Kanal : Didim TV - YouTube

   

Sanatn yiletirici Gc; Sanatla Terapi

Didim Lunapark Grntleri

Selda Bacan Konseri Grntler

Didim Yry Rotalar

Melek Mosso

Babo Keilere Operasyon

Selda Bacan Konseri

Aydn'da Yaz Konserleri Devam Ediyor


Sanatin_Iyilestirici_Gucu;_Sanatla_Terapi
Sanatn yiletirici Gc; Sanatla Terapi..

Kooperatif_Ziyareti
Kooperatif Ziyareti..

Yabancilara_Konut_Satislari
Yabanclara Konut Satlar..

Internette_Dogal_Reklam_-_Milivolt.net_Online_Pazaryeri
nternette Doal Reklam - Milivolt.net Online Pazaryeri..


sinyaller-com

twitter_didimhaber

AliExpress WW


Hamza_Saykan_Resim_Sergisi
Hamza Saykan Resim Sergisi..

Didim_Lunapark_Goruntuleri
Didim Lunapark Grntleri..

Parla_Solari_Sanayi_ve_Teknoloji_Bakani_Mustafa_Varank_Ziyaret_Etti
Parla Solar Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank Ziya..